Stichting Elviras Children Home Nepal is opgericht op 27-03-2009 (KvK nr. 17247167) met als doel om gelden en middelen in te zamelen ter ondersteuning van de Non Government Organization Elviras Children Home Dallu Awas, Kathmandu in Nepal, en ter verbetering van de levensomstandigheden van kansarme kinderen, wees- en zwerfkinderen in Nepal, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur bestaat uit 3 leden; Harry Brands, voorzitter, Riet Kroot, penningmeester, Wil Jacobs, secretaris. Voor hun werkzaamheden ontvangen zij geen beloning en/of onkosten vergoedingen; alle gelden die worden verkregen worden aangewend in het belang van het kindertehuis in Nepal. Maandelijks wordt er geld overgemaakt naar Nepal waarmee de NGO in Nepal vervolgens de kosten voor voeding, scholing, salarissen en overige betaalt. Ieder jaar is er een financieel rapport en worden nieuwe budgetten opgesteld voor het komende schooljaar. De jaarstukken van de stichting worden na ieder boekjaar opgemaakt en gecontroleerd door een externe accountant.

jaarverslag 2021

Het bestuur in Nederland houdt zich jaarlijks voornamelijk bezig met het onderhouden van de contacten met de sponsors en donateurs middels het uitbrengen van de nieuwsbrief, welke vanuit Nepal wordt verstuurd door de NGO. De NGO in Nepal heeft daarnaast ook regelmatig op persoonlijke titel contact met sponsors en donateurs.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter:

Stichting Elviras Children Home Nepal

Haverhoeve 31
5252 NS VUGHT
Nederland
Mail: elviraschildrenhome@yahoo.com
RSIN nummer 820625036
ANBI 69915
© All rights reserved to ECH